LITNEKS.lv


Lūkas izejai
uz jumta


Šīs lūkas nodrošina izeju uz jumta servisa un ekspluatācijas darbu veikšanai. Tāpat var kalpot par dienas gaismas avotu noliktavās un ražošanas telpās un daudzstāvu ēku pēdējos stāvos.

   Drukāt!  Aizvērt!