LITNEKS.lv


USA2/USA3 bloki            USA ir iekārta, kura ir paredzēta vienlaicīga ACK4 dzinēju, ierīkotu uz tā paša rāmja, darba sinhronizēšanai, kontrolēšanai un novērošanai. Tas ir ļoti svarīgi, jo uz lieliem logiem samontētu divu vai trīs ACK4 dzinēju sinhronizēta darbošanās nodrošina vienmērīgu logu vēršanu, garantējot rāmja un pieslēgto dzinēju drošību.
         Iekārtā esošais mikroprocesors reālajā laikā pārbauda dzinēju barošanu, enerģijas patēriņu un ātrumu. Ja vismaz viens no minētajiem parametriem neatbilst standartiem, USA automātiski atslēdz barošanu un raida gaismas signālu par to, kura dzinēja darbība ir traucēta. Tikai divi vai trīs dzinēji ar piecu dzīslu kabeli var būt pieslēgti pie
USA2 un USA3.
         Iekārta samontēta pelēkā triecienizturīgā plastmasas korpusā. Gan iekārta, gan dzinēji var darboties 230V AC vai 24V DC strāvā. Tas ir noteikts visiem vēja, lietus, gaisa kondicionēšanas, dūmu un karstuma izvadīšanas sistēmu savienojumiem.

        Ar CE simbolu iezīmēta ierīce atbilst šiem reglamentiem CEE 89/336, CEE 73/ 23, kā arī to pielikumiem.

 Drukāt!  Aizvērt!