LITNEKS.lv


AC8/PCU32/MEM bloki        AC8 un PCU32 ir modulārās kontroles un novērošanas sistēmas, kuras regulē dūmu un karstuma izvadīšanu un kontrolē servodzinēju vadību. Modulārā sistēma izstrādāta tā, lai varētu to nokomplektēt un ieprogrammēt saskaņā ar noteiktām prasībām. Pie AC8 kontrolbloka var pieslēgt līdz 31 iekārtai caur RS485 līniju.
AC8 var būt piemērojama trijās sistēmās:

- Atsevišķā (single): vienai platībai viens AC8 bloks (tiek pieslēgts līdz 8 gab. 24V dzinēju, kopā 16A).

- Saliktā (multiple): vairāk kā viens bloks, paredzēta vairāku zonu kontrolēšanai vienlaicīgi (līdz 31 gab.).

- Kombinētā - saliktā: paredzēta vairāku zonu kontrolēšanai no viena punkta (vairāki AC8 bloki un 1 PCU32 monitors).

       PCU32 modulis, apgādāts ar LCD monitoru, novēro visu pie tā pieslēgto AC8 kontroles bloku stāvokli. Atsevišķā vai saliktā veidā tas ļauj kontrolēt visus logus, kurus pārvalda katrs kontrolbloks. Šī progresīvā sistēma ļauj novietot AC8 moduli blakus kontrolējamajiem dzinējiem.
Katra sistēma var būt nokonfigurēta ar papildus MEM moduļa palīdzību, kurš ļauj savienot līdz 8 gab. 24V dzinēju, kopā līdz 16A. MEM tos baro, bet AC8 – pārvalda.
       Pie AC8 un PCU32 moduļiem var pieslēgt dažādas papildus iekārtas, tādas kā elektrosirēnas, mirgojošās lampas un automātiskā brīdināšana dežūrdienestam. Dūmu, gāzes vai temperatūras sensoriem raidītajiem trauksmes signāliem ir priekšroka attiecībā pret visiem citiem signāliem. Katrs MEM modulis nodrošināts ar barošanas avotu un akumulatoru. Kontroles bloks ar MEM moduli var būt savienots ar standarta minimālā šķērsgriezuma kabeli.
AC8 kontrolbloks tāpat darbojas ar 230V dzinējiem: M5 moduļa kontrolēti, tie var tikt izmantoti ventilācijai. Visi sensori (vēja, lietus, dūmu, gāzes u.c.) var būt pieslēgti pie M5, kurš autonomi raida signālu un pārvalda logu atvēršanu.
Sistēma 72 stundas var darboties bez sprieguma padeves, pateicoties uzlādējamam akumulatoram. Tas ļauj izvairīties no enerģijas zudumiem un nevajadzīgiem izdevumiem kabeļiem. Barošanas bloks iemontēts pelēkas krāsas triecenizturīgā plastmasas korpusā, kurš atbilst IP55 drošības normām.
Ar CE simbolu iezīmēta ierīce atbilst šiem reglamentiem CEE 89/336, CEE 73/23 kā arī to pielikumiem.

 

 

Tehniskie parametri

AC8
MEM
Barošanas spriegums
230V
Izejas spriegums
24V DC
Maks. patērējamā strāva
0,22A
0,3A
Strāvas padeve
S1 - nepārtraukta
Paredzēts

Vēja/lietus/dūmu sensori, manuālā pārslēgšana

Darba temperatūra

-5 +50 C
Izmēri (mm)
320x360x140
225x315x190

Iespēja pieslēgt C30 (skaits)

12
12

Iespēja pieslēgt ACK4 (skaits)

8
8

Iespēja pieslēgt SL60 (skaits)

10
10
 

 

 

 

   Drukāt!  Aizvērt!